Parenting Tips: मुल हट्टी झाले असेल तर या पद्धतींचा अवलंब करा, वाईट सवयी सुधारतील.

Parenting tips in marathi

  Parenting Tips: प्रत्येकाला मुले आवडतात. मुल लहान असताना पालकांपासून ते कुटुंबातील इतर सदस्यांपर्यंत सर्वजण त्याला आपुलकी देतात. त्याच्या गरजांची काळजी घेतात. मुलाची विनंती पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतात. मुलाचे लाड करण्यात काही गैर नाही, परंतु काही लोक आपल्या मुलाचे खूप लाड करतात. याला जास्त लाड किंवा डोक्यावर चढ़वणे असेही म्हणता येईल, विशेषतः जर मुल एकुलते … Read more